Gözdə qan yığılması nədir?

gözdə qan

Gözdə qan yığılması gözün ağ hissəsində yerləşən kapilyarların həddindən artıq genişlənərək qan yığdığı zaman baş verir