Uşaqlarda göz xəstəlikləri

uşaqlarda göz xəstəlikləri

Uşaqlarda göz xəstəlikləri müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Bu həm anadangəlmə həmçinin sonradan yarana bilər.