Göz damcıları və onun düzgün istifadəsi

göz damcıları

Göz damcılarının düzgün tətbiq edilməməsi bəzən müalicənin təsirsiz olmasına səbəb ola bilər. Effektiv müalicə üçün damcı gözə tamamilə daxil olmalı və damcıdan sonra göz bir müddət açıq saxlanmalıdır.