Qlaukoma kimlərdə Olur?

Normal gözdaxili təzyiqindən yüksək təyziqi olan insanlarda qlaukoma inkişaf riski daha yüksəkdir; lakin bu, gözdaxili təzyiqi yüksək olan hər kəsin qlaukomaya malik olması demək deyil.